Ciprian Ovidiu Matei

Ciprian OvidiuMărturia lui Ciprian

Dragi frați și surori, doresc să vă împărtășesc cât de plăcută și minunată este chemarea Dumnezeului celui viu prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel.

După un drum al eșecurilor și indeciziilor în viața personală, într-o zi am primit o invitație surprinzătoare de a participa la o zi de reculegere spirituală, la mănăstirea carmelitană din Luncani. Am acceptat cu mare bucurie această invitație, deși era prima experiență de acest fel.

În acel timp, doresc să punctez acest lucru, eram în căutarea vocației personale și trebuia să înțeleg și să discern voința lui Dumnezeu cu mine. Îmi era destul de greu să iau o hotărăre. când am ajuns la Luncani într-o zi de Sâmbătă totul părea să decurgă normal; conform programului: cântece, învățătură, ,ărturii, etc, toate animate de pr. Augustin. După un timp locul de rugăciune s-a mutat în biserică. Acolo am început să simt prezența harului din belșug, o flacără vie parcă mi-a aprins inima și ardea pentru cineva … pentru Isus prezent în tabernacol. Am primit darul păcii lăuntrice ca niciodată pănă atunci în viața mea, darul bucuriei și al speranței, și am început să cred mai mult în Dumnezeu. Simțeam că Isus este cu mine și ei cu El fiind într-o prietenie strânsă și deosebită, voind să-mi spună că nu întâmplător sunt acolo. aceste gânduri mi le inspiră Duhul Sfânt. apoi, plin de Duh Sfânt și o inimă total liberă am înțeles cu ajutorul harului că eram chemat pe nume, să-i slujesc lui Dumnezeu și că sunt ”Fiul său iubit”m și iată poarta potrivită pe care ți-o deschid: Carmelul, grădină roditoare și frumoasă. Cel ce este chemat să trăiască în pământul Carmelului să știe că are o chemare deosebită la contemplație și îngrijirea frumuseții. Plkăcut impresionat și de carisma carmelitană m-am hotărât să spun „da” chemării lui Isus și Sfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel.

Dumnezeu să binecuvânteze din belșug cu haruri Ordinul Carmelitan. Amin.

Deo gratias!