Monthly Archives: iulie2014

hi archyive

Inaugurarea manastirii carmelitane LuncaniCu recunoştinţă în suflet aducem mulţumiri lui Dumnezeu, Maicii Domnului de pe Muntele Carmel şi Profetului Ilie pentru zilele de har pe care le-am trăit zilele trecute cu prilejul hramului mănăstirii.

Am început pregătirea spirituală pentru hram în data de 7 Iulie 2014, cu Novena în cinstea Sf. Fecioare Maria de pe Muntele Carmel. Liturghia a fost la ora 18:00 dar chiar în jurul orei 17 pelerinii din diferite localităţi, în mod deosebit din Luizi Călugăra, erau deja prezenţi şi se rugau Calea Crucii şi sf. Rozariu. Predicile din timpul Novenei au fost ţinute de cei trei preoţi ai mănăstirii, pr. Tiberio, prior, pr. Augustin şi pr. Sebastian. După sf. Liturghie urma vesperele solemne în cinstea Mamei cereşti, Maria.

În ziua de 16 Iulie deja pe la ora 6:30 ajungeau primii pelerini la hram. pe la ora 9:00 ajunseseră mulţi dintre pelerini care se rugau Rozariul, Calea Crucii în pădure sau în Biserică.

Sf. Liturghie de hram a fost prezidată de pr. Alois Fechet, vicar episcopal şi responsabil diecezan cu Viaţa Consacrată. Pr. Virgil Blaj, OFMC, a ţinut predica în care a evidenţiat importanţa acestei sărbători, dimensiunea contemplativă a vieţii carmelitane trăită în acest loc nu doar de călugării carmelitani dar şi de toţi aceia care vin aici pentru rugăciune.

Au participat mai mulţi preoţi dar frumuseţea zilei a fost dată de pelerinii care în număr mare au venit pentru a aduce cinstirea şi iubirea faţă de Dumnezeu prin Fecioara Maria.

După sf. Liturghie în jur de 90 de credincioşi au îmbrăcat sf. Scapular pentru prima dată.

A doua după hram am început triduumul în cinstea profetului Ilie.

Liturghia în aceste zile a fost prezidată ca şi în timpul novenei de pr. Tiberio, priorul mănăstirii, iar predicile au fost ţinute de preoţii mănăstirii.

Au participat şi credincioşi care doreau să se hrănească spiritual din spiritualitatea eliană a Carmelului. După sf. Liturghie toţi am mers în cripta lui Ilie pentru a ne ruga Vesperele.

IMG_7571În ziua de Duminică,  20 Iulie am celebrat cel de-al doilea hram al mănăstirii.

Sf. Liturghie a fost oficiată în faţa criptei sfântului Ilie. În acea zi am avut bucuria sfântă de a-l avea în mijlocul nostru pe păstorul dicezei noastre de Iaşi, episcopul Petru Gherghel. Este pentru prima dată că excelenţa sa participă la hramul profetului Ilie.

După sfânta Liturghie a fost binecuvântată apa pe care credincioşii au luat-o la casele lor fiecare cât a voit.

Cu sărbătoarea sfântului Ilie s-a încheiat zilele de hram dar nu şi activităţile din mănăstirea noastră.

Luni, 21 Iulie începem GREF-ul cu copii din Luncani şi împrejurimi. Este o experienţă frumoasă şi rodnică pentru cie care vin la GREF pentru că învaţă lucruri noi şi au posibilitatea de a sta împreună lăudănd-ul şi preamărind-ul pe Dumnezeu prin cântece, bansuri şi multe aşte activităţi.

Călugării carmelitani mulţumesc tuturor celor care au contribuit la buna desfăşurare ale acestor sărbători, în mod deosbit binefăcătorilor noştri.

Dumnezeu să vă răsplătească!

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 

O, Preasfântă şi Neprihănită Fecioară, podoaba şi strălucirea Carmelului, care priveşti cu dragoste deosebită  la cei ce sunt îmbrăcaţi cu haina ta, uită-te şi la mine cu bunătate şi mă acoperă cu mantia ocrotirii tale de mamă. Întăreşte slăbiciunea mea cu puterea ta, luminează întunericul minţii mele cu înţelepciunea ta, măreşte în mine credinţa, nădejdea şi dragostea. Împodobeşte sufletul meu cu astfel de haruri şi virtuţi, ca să fie totdeauna  plăcut Fiului tău Dumnezeiesc  şi ţie.
Ajută-mă în timpul vieţii, mângâie-mă în ceasul morţii cu prezenţa ta preasfântă şi du-mă înaintea Preasfintei Treimi, ca pe un fiu al tău şi ca pe o slugă credincioasă, ca să te laud în cer şi să te binecuvântez  în veci în paradis. Amin.

Maica Domnului de pe muntele CarmelZiua întâi

1. O, Marie, dintotdeauna Biserica te-a cinstit ca Mamă a lui Isus. Noi, la rândul nostru, te cinstim ca Mamă a noastră de când Fiul tău, Isus,  ne-a încredinţat ţie sub Cruce.

Pe Cruce a avut loc acel eveniment al iubirii, care a mers până la capăt şi prin care am renăscut.

La acest sacrificiu de durere şi de iubire,  tu ai particicipat consimţind prin ascultare.

Noi, precum apostolul Ioan, dorim să te păstrăm în casa noastrǎ care e Biserica şi, cinstindu-te ca Mamă prin vorbă şi laudă, fă ca şi prin viaţa noastră să te onorăm cu o purtare demnă de fi adevăraţi.

Păstrează în noi acele sentimente de dăruire, de recunoştintă şi de încredere în Tatăl, care sunt caracteristicile proprii fiilor ce se simt iubiţi şi fă astfel încât să învăţăm de la tine, Mamă, cât de primitoare şi unită este casa unde Dumnezeu este Tatăl, iar tu eşti Mamă.

Aşa te rugăm prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 Bucură-te Marie …

  

Ziua a doua

 2.      O, Mamă Sfântă, când ne gândim la originea ta, noi vedem cum lucrează în tine puterea Crucii Fiului tău care a umplut de har Zămislirea ta.

Tu eşti chiar de la Început plină de har, tu eşti zămislită din Milostivire, tu în întregime eşti partea lui Dumnezeu.

Prin tine, Domnul şi-a arătat marile lucrări pe care numai harul său ştie să le împlinească.

Ceea ce Dumnezeu a împlinit în tine într-un mod atât de minunat, chiar de la început, ne este dăruit şi nouă la botez: şi noi atunci ne naştem din har şi din milostivire.

Învaţă-ne, deci, o,  tu care eşti cu desăvărşire Sfântă, să-i fim recunoscători lui Dumnezeu care ne iubeşte înainte şi dincolo de orice merit al nostru şi fă-ne să înţelegem demnitatea şi frumuseţea de a fi copiii lui Dumnezeu.

Iar când noi cei slabi din cauza păcatului, uităm şi irosim această bogăţie, tu Marie, zămislită fără de păcat, adu-ne înapoi pacea şi împăcarea în milostivirea Fiului tău, Isus Cristos, Domnul nostru. Amin.

 Bucură-te Marie …

 

 

Ziua a treia

 3.      O, Marie, la vestirea Îngerului, ai văzut cum Cerul, ferecat din cauza neascultării lui Adam, şi-a deschis porţile prin ascultarea ta neprihănită.

O, Marie, tu ai primit, aşa cum numai o Mamă ştie să primească, Cuvântul care cerea să se facă trup în sânul tău.

O, Marie, tu nu te-ai împotrivit coborârii Duhului Iubirii, învaţă-ne să-l primim pe Isus aşa cum l-ai primit tu. Învaţă-ne, de asemenea, să-l ocrotim şi să-l îngrijim, pentru ca El să poată creşte tot mai mult în noi. Iar când primim Euharistia şi-l purtăm pe Isus în noi, fă, o, Marie, să înţelegem cât de mult putem fi asemenea ţie.

Când ne rugăm, fă să învăţăm de la tine, o, Mamă, cât de puternică şi intimă, cât de concretă poate fi rugăciunea creştină care reuneşte încă o dată cerul şi pământul în îmbrăţişarea încrederii.

Aşa te rugăm prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 Bucură-te Marie …        

  

Ziua a patra

 4.      O, Fecioară Marie, meditând la răspunsul omului dat lui Dumnezeu, noi vedem realizatǎ în tine imaginea perfectă a discipolului care îl urmează pe Domnul său pe căile hotărâte de El.

Tu eşti Fecioara cu totul dăruită lui Dumnezeu şi statornică în răspunsul tău fidel şi iubitor, până sub Cruce.

Reînnoieşte în noi acea încredere care înfrumuseţează şi revigorează viaţa creştinului şi pe care noi de multe ori o pierdem preferând şi urmând propriile noastre proiecte şi gânduri fără rost.

Din păcate şi rugăciunea noastră este prea săracă, atunci când prin ea îi sugerăm Domnului ce este mai bun pentru noi cum şi când ar fi mai bine să-l urmăm.

Fă-ne părtaşi la Neprihănirea ta, la încrederea ta de copil şi de neclintit în Cel care o merită în cea mai mare măsură: Isus Cristos, Fiul Tău, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

 Bucurǎ-te Marie…

 

 

Ziua a cincea

 5.      O, Fecioară Marie, în tradiţia carmelitană ai fost şi eşti invocată cu un nume nou şi dulce: Soră. Tu eşti Sora noastră şi noi suntem fraţii tăi. Dorim să descriem prin această denumire înrudirea ta cu noi şi pe a noastră cu tine, sensibilitatea comună, apropierea, solidaritatea  în nevoia pe care fraţii o aduc sub acoperişu1 aceleiaşi case: Biserica.

Dă-ne, aşadar, sufletul tău, gingăşia, inima şi ochii tăi pentru a-l vedea pe Fiul tău şi pe oamenii pe care El îi iubeşte, şi de asemenea şi evenimentele care ni se întâmplă şi  pe cele care chinuiesc lumea.

Totul este har pentru cel care, ca şi tine, îl poartă în suflet. Aşa te rugăm, prin Cristos,Domnul nostru. Amin.

 Bucură-te Marie …

Ziua a şasea

 6.      O, Marie, viaţa noastrǎ de fii e făcută din veneraţie, imitaţie şi iubire faţǎ de tine, care ne eşti Mamă. Dar fiii sunt mici şi slabi iar în încercările lor îţi strigă adesea nevoia lor de a fi ajutaţi şi întăriţi.

Cui oare putem să-i adresăm strigătul nostru stăruitor de ajutor dacă nu Ţie, care eşti Mamă şi căreia ne-am încredinţat cu încredere?

În încrederea noastrǎ, îndrăznim să-ţi spunem: noi te-am cinstit, tu ajută-ne, arată-te Mamă şi Stăpână.

Cu glasul de fii ai Bisericii îţi repetăm: sub ocrotirea ta gǎsim scăparea, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.

 Bucurǎ-te Marie…

 

Ziua a şaptea

 7.     O, Marie, toţi Sfinţii şi Sfintele te-au cinstit şi toţi au învăţat de la tine să stea în faţa Fiului tău şi cu cât s-au apropiat mai mult de El, cu atât mai mult şi-au însuşit în viaţa lor atitudinea ta maternă.

La fel şi în Carmel, sfinţii şi în special femeile sfinte, au retrăit, de-a lungul veacurilor, purtarea plină de grijă specifică femeii faţă de Dumnezeu şi de om. Păstrează cu preţuire în noi această atitudine de disponibilitate, de maternitate şi de cinstire a lui Dumnezeu şi a omului, pe care numai o mamă o poate avea. Fă astfel încât, o Marie, viaţa noastrǎ să devină asemenea cu a ta.

Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 Bucurǎ-te Marie

  

Ziua a opta

 8.      O, Mamă, tu ai primit în pântece Cuvântul care s-a făcut Fiu al tău şi cu El ai împletit acel dialog de iubire pe care fiecare mamă îl are cu copilul ei;

Tu ai vorbit cu Tatăl precum o Fiică:

Tu ai iubit iubirea ca o mireasă.

O, Marie, noi dorim să imităm şi să continuăm rugăciunea ta: intensitatea, spontaneitatea, precizia şi necesitatea ei.

Dorim să-i oferim timp, în mod dezinteresat, lui Isus, dorim  să-l cunoaştem tot mai bine, cu acea cunoaştere pe care numai iubirea, ochii minţii şi ai trupului ştiu să o aibă.

Dă-ne, o, Mamă, rugăciunea ta.

Aşa te rugăm prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 Bucură-te Marie …

 

 

Ziua a noua

 9.      O, Mamă, care răspunzând rugǎciunilor fiilor tăi aflaţi în încercare, le-ai dat într-o zi mantia ta ca semn al ocrotirii sigure, înveşmântează-ne pe fiecare dintre noi cu atitudinea ta interioară, cu rugăciunea ta, cu iubirea ta de Mamă, de Fiică, de Mireasă şi de Soră.

Scapularul tău, pe care îl purtăm cu devotament, să ne amintească făgăduinţele de la botez; reînnoieşte în noi dorinţa de a-ţi semăna în iubire, în slujirea lui Cristos şi a fraţilor.

Păstrează în noi o adevărată viaţǎ de rugăciune şi o rugăciune adevărată care să nu ne îndepărteze de realitate, dar care să ne îmbrăţişeze cu ochii tăi de Fecioară, de Mamă, de Mireasă şi de Soră.

Fă ca viaţa noastrǎ să devină cânt de laudă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

 Bucurǎ-te Marie …