Monthly Archives: februarie2015

hi archyive

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu mereu viu şi nou. Lectio Divina este un mod tradiţional de a ne ruga cu Sfânta Scriptură încât Cuvântul lui Dumnezeu să poată penetra în inimi şi să facă să crească relaţia noastră intimă cu Domnul.
Este un mod simplu de a ne ruga, descoperit de primii călugări şi practicat foarte mult de primii eremiţi carmelitani.

Timp de mai multe secole citirea Bibliei în limba proprie era aproape descurajat iar acest lucru a dus la o diminuire a practicării rugăciunii Lectio Divina. Din fericire în ultimi ani, împreună cu toată Biserica, Ordinul Carmelitan ha redescoperit importanţa rugăciunii Lectio Divina ca un mod privilegiat pentru a creşte în relaţia cu Isus Cristos. Prin practicarea individuală şi comunitară a Lectio Divina ne dispunem Cuvântului lui Dumnezeu în aşa fel încât să putem privi lumea cu ochi lui Dumnezeu şi să iubim ceea ce vedem cu inima lui Dumnezeu.

Fraza latină „Lectio Divina” înseamnă „Lectură Divină” şi descrie un mod de a citi Sfânta Scriptură: îndepărtându-ne gradual de propriile noastre scheme ne deschidem spre ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. În secolul al XII-lea, un călugăr certozin, numit Guigo, descria etapele cele mai importante ale „lecturii divine”. Practica individuală sau comunitară a Lectio Divina poate să fie făcută sub mai multe forme dar descrierea făcută de Guigo rămâne fundamentală.

Guigo, scrie că prima treaptă a acestei forme de rugăciune este lectio (lectura sau citirea). Este momentul în care citim Cuvântul lui Dumnezeu în mod lent şi atent aşa El intră în interiorul nostru. Pentru această formă poate fi aleasă orice text scurt din Sfânta Scriptură.

A doua treaptă este meditatio (meditarea). În timpul acestui moment se reflectează şi se regăndeşte textul biblic pentru ca să luăm din el ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea

A treia treaptă este oratio (rugăciunea), este momentul de a lăsa modul nostru de a găndi şi să permitem inimii noastre să vorbească cu Dumnezeu. Rugăciunea noastră este inspirată de meditarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Ultima treaptă a Lectio Divina este contemplatio (contemplarea), în care ne abandonăm în mod total cuvintelor şi găndurilor sfinte. Este momentul în care ne odihnim pur şi simplu în Cuvântul lui Dumnezeu şi ascultăm, la nivelul cel mai profund al existenţei noastre, vocea lui Dumnezeu care ne vorbeşte înlăutrul nostru. În timp ce ascultăm, suntem transformaţi gradual din interior. Evident, această transformare va avea un efect profund asupra comportamentului nostru şi, după cum vom trăi, vom mărturisi autenticitatea rugăciunii noastre. Trebuie să aplicăm vieţii noastre cotidiene ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu.

Aceste etape pentru Lectio Divina nu sunt reguli fixe de urmat, ci simple orientări asupra modului de a creşte în rugăciune. Să se caute o mai multă simplitate şi dispoziţie în a asculta, şi nu a vorbi.
Gradual, cuvintele Sfintei Scripturi încep să se elibereze şi Cuvântul se revelează înaintea ochilor inimii noastre. Timpul dedicat fiecărei etape depinde şi de cum Lectio Divina este experimentată, dacă este individuală sau în grup. Dacă metoda este folosită pentru rugăciunea în grup, Lectio Divina poate permite dialogul asupra implicaţiei pe care Cuvântul lui Dumnezeu îl are în viaţa de fiecare zi, dar să nu se reducă doar la aceasta. Rugăciunea tinde spre linişte. Dacă grupul se simte chemat la linişte, atunci se poate dedica mai mult timp contemplaţiei.

Timp de mai multe secole practica rugăciunii Lectio Divina, ca un mod de rugăciune cu Sfântai Scriptură, a fost izvor de creştere în relaţia cu Cristos. În zilele noastre sunt multe persoane individuale dar şi grupuri care o redescoperă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, şi va transforma pe fiecare dintre noi dacă ne deschidem să primim ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere.