Monthly Archives: iulie2017

hi archyive

38Noi, Comunitatea Carmelitană din Luncani, dorind să răspundem dorinței lui Dumnezeu care este însetat de tine, l-am invitat pe Josip Lončar, cunoscut evanghelizator laic catolic, să fie instrumentul lui Dumnezeu în aceste zile. Lončar predică cu regularitate seminarii de evanghelizare în Croaţia şi în numeroase alte ţări. Slujind Biserica prin carisma sa de predicator, cu carisma vindecării şi eliberării, el îşi mărturiseşte convingerea că Isus Cristos este unica alegere viabilă pentru fiecare persoană.

Tema: Meditarea Cuvântului lui Dumnezeu și Rugăciunea interioară.

„Meditaţia pune în acţiune gândirea, imaginaţia, emoţia şi dorinţa. O atare mobilizare este necesară pentru a aprofunda convingerile de credinţă, a trezi convertirea inimii şi a întări voinţa de a-l urma pe Cristos. Rugăciunea creştină se străduieşte, mai ales, să mediteze „misterele lui Cristos”, ca în lectio divina sau în Rozariu. Această formă de cugetare în rugăciune este de mare valoare, dar rugăciunea creştină trebuie să ţintească mai departe: către cunoaşterea plină de iubire a Domnului Isus, către unirea cu El.” CBC nr. 2708.

– Perioada este miercuri 20 septembrie (ora 16) – sambata 23 septembrie 2017 (pranz) la mănăstirea carmelitană din Luncani.

– Programul cuprinde meditații asupra temei, părți practice de aplicare precum și rugăciune în comun și personală pentru participanți, la dorința acestora.

– Meditațiile vor fi traduse simultan în limba română din croată.

– Deoarece locurile sunt limitate și pentru o mai bună organizare, vă rugăm să vă înscrieți până cel târziu 1 septembrie 2017.

– Pentru înscriere și mai multe informații: Pr. Augustin Folner gustifol@hotmail.com; telefon 0234.206085.

 Cine este Josip Lončar;

hqdefaultS-a născut pe 8 ianuarie 1964, la Repas, în Croaţia. Este tată de familie, cofondator şi director al Fundaţiei pentru promovarea valorilor creştine Kristofori şi al Institutului de Evanghelizare Kristofori, redactorul şef al revistei de evanghelizare Book şi editorul revistei Rhema. Este împreună-conducătorul al comunităţii catolice carismatice “Bunul Păstor”.  Este promotor oficial (Promotion officer) al Slujirii Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale (International Catholic Charismatic Renevval Services – ICCRS), cu sediul la Vatican. A scris mai multe cărţi: „Carisma credinţei”, „Putere de sus (Vise, viziuni şi profeţii)” „Cum să cred?”, „Rozariul – cum să ne rugăm rozariul în mod eficace”, seria „Şcoala de rugăciune”, cu volumele: „A-l cunoaşte şi a-l experimenta pe Dumnezeu”, „Meditarea misterelor rozariului şi Darul limbilor.”