Joi din a doua săptămâna de Advent

Joi din a doua săptămână de Advent

Solemnitatea neprihănitei Zămisliri a Preacuratei Fecioare Maria.

Lecturile zilei: Gen 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

IMMACOLATA-CONCEZIONE-COPÎn cea aleasa încă înainte de întemeierea lumii, ca să fie sfântă şi neprihănită înaintea Lui, în iubire, Miriam, Fecioara cea iubită, nimic nu a umbrit niciodată gloria lui Dumnezeu; prin Ea, chivotul Harului Său, cerul şi pământul, îngerii şi oamenii cântă neîncetat lauda gloriei Preasfintei Treimi. Cei răscumpăraţi de pe pământ pot învăţa acest cântec nou, căci din stirpea Celei Tainice, Mamă, Fiică şi Mireasă a lui Dumnezeu. 

            Adam şi Eva, chip al Chipului plin de glorie, au căzut; Isus, Cuvântul făcut Trup şi Maria re-creează Asemănarea. Adam şi Eva au pierdut harul, Maria este cea plină de har; lui Adam şi Evei le-a fost frică la trecerea Domnului Dumnezeu, Maria se lasă umbrită de puterea celui Preînalt; Adam şi Eva s-au ascuns, Maria spune: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”

            Toţi am căzut în Adam şi Eva, toţi suntem înălţaţi prin Isus şi Maria. Toţi am păcătuit prin Adam şi Eva, toţi suntem justificaţi prin Isus şi Maria. Adam şi Eva au devenit „nu”, dar în Isus Cristos şi Maria este numai „da”. Aşa cum în Ei toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da, şi noi suntem chemaţi să fim moştenitorii fiat-ului lor, pentru ca prin noi, acolo unde se înmulțeşte păcatul, să se reverse cu prisosință harul, pentru ca prin darul primit de mai multe persoane, mulți să aducă mulțumire lui Dumnezeu. De aceea astăzi prin Ea rostim noi amin lui Dumnezeu, spre gloria Sa!

„Bucură-te, că prin Tine străluceşte bucuria,

Bucură-te, că prin Tine se stinge blestemul,

Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei,

Bucură-te, înălţime la care anevoie ajunge mintea omenească,

Bucură-te, adâncime greu de pătruns şi cu ochii îngerilor,

Bucură-te, că eşti tronul Împăratului,

Bucură-te, că porţi pe Acela ce poartă toate,

Bucură-te, stea ce prevesteşti Soarele,

Bucură-te, sânul dumnezeieştii Întrupări,

Bucură-te, că prin Tine se înnoieşte zidirea,

Bucură-te, că prin Tine se face prunc Ziditorul,

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

(Acatistul Maicii Domnului)

Amin. Marán athá. Vino, Doamne Isuse!

Comunitatea carmelitană.