Miercuri din a treia săptămână de Advent

Miercuri din a treia săptămână de Advent.sf. Ioan al Crucii, preot carmelitan.  Lecturile zilei: 1Cor 2, 1-10a; Ps 36 (37), 3-4. 5-6. 30-31; Lc 14, 25-33

atreiaduminica       Alter Christus… iată tot misterul lui Dumnezeu, iată toată înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu, cea cunoscută de desăvârşiţi, dar ignorată de conducătorii lumii acesteia… alter Christus, căci „iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii” (Mt 28, 20b). Iată tot misterul – descoperit şi înfăptuit prin Duhul lui Dumnezeu.

            „Şi cei doi vor fi un singur trup. Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică” (Ef 5, 31b)…  Misterul acesta cu privire la Cristos şi fiinţa ta, discipolul Său, mireasa Lui, preotul Lui, este mare: cei doi vor deveni un singur trup… căci nu există decât o singură poruncă: vei iubi din toată inima, din tot sufletul, cu toate puterile…

            Nuntirea este prin umanitatea Domnului Isus, cel Răstignit, iar patul nupţial este Crucea. Cucerit de Cristos, cele care erau pentru mine un câştig, împreună cu propria-mi viaţă, le urăsc de dragul lui Cristos. Vreau să fiu răstignit împreună cu El, doar voi ajunge cumva la învierea din morţi, să nu mai trăiesc eu, ci Cristos să trăiască în mine.

             Și Duhul și Mireasa spun: „Vino!” Iar cel care aude să spună „Vino!” și cel căruia îi este sete, cel care vrea să primească apa vieții în dar, să vină! (Ap 22, 17)

Amin. Marán athá. Vino, Doamne Isuse!

Comunitatea carmelitană.

 

Cristos cu mine, Cristos înaintea mea,

Cristos în urma mea, Cristos în mine,

Cristos sub mine, Cristos deasupra mea,

Cristos la dreapta mea, Cristos la stânga mea.

 

Cristos unde mă-ntind,

Cristos unde şed,

Cristos unde mă ridic.

 

Cristos în inimile tuturor celor ce se gândesc la mine,

Cristos în gura tuturor celor ce îmi vorbesc,

Cristos în toţi ochii ce mă văd,

Cristos în fiecare ureche ce mă aude.

 

Mântuirea e a Domnului!

Mântuirea e a lui Cristos!

Fie ca mântuirea Ta, Doamne, să fie veşnic cu noi!

 

Sf. Patrick al Irlandei (din Rugăciuni ale sfinţilor)