Vineri din prima saptamana de Advent

adv

Lecturile zilei: Is 29,17-24; Ps 26; Mt 9,27-31

În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, iar ochii orbilor vor vedea din beznă şi întuneric.

            Cuvinte ale lui Dumnezeu, numai Tu eşti lumină adevărată care, venind în lume, luminezi pe orice om. Vino la ai tăi, luminează întunericul nostru cu lumina Ta. Bezna morţii ne-a învăluit căci nu cunoaştem bunătatea dragostei Tale. În Tine este viața și viața este lumina oamenilor. Luminează o, Emanuel, lumina ta asupra noastră! Tu ai zis că morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor învia. Fiule al Lui Dumnezeu şi Fiu al Omului, Tu eşti cartea vieţii şi glasul Tău îl aşteptăm cu dor, să ne auzim strigate numele. Sufletele noastre moarte să audă glasul Tău şi să învie, întru bucurie! Căci  viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos (In 17,3). 

            Fiule al lui David, moştenitor şi împlinitor al Promisiunii, cel prin care ziua aceea devine astăzi: să văd! Lumina mea lăuntrică, chipul Dumnezeului meu s-a stins în mine. Tu cel ce eşti spre pieptul Tatălui, Fiu unic al lui Dumnezeu, Emanuel, revelează-mi-l pe Tatăl! Nimiceşte neleguirea care mă orbeşte fă să văd Lumina prin Lumina Ta, să-l cunosc pe Tatăl aşa cum Îl cunoşti Tu. Iar eu, cel sărman, în Tine voi locui în toate zilele vieţii mele, voi cunoaşte bucuria mântuirii Tale şi mă voi veseli în tine, Sfinte al lui Israel!

Amin. Marán athá. Vino, Doamne Isuse!

Comunitatea carmelitană