Acasă

Reculegere spirituală pentru credincioşi

Sâmbătă, 13 Septembrie 2014

       25-_MG_8978Mănăstirea noastră a organizat pentru a doua oară în acest an, o zi de reculegere spirituală pentru credincioşi, la care au participat copii, tineri şimai ales adulţi.

Această participare destul de mare, peste aşteptările noastre, arată nevoia credincioşilor de a trăi momente intense de formare şi de rugăciune ca o chemare venită din partea lui Dumnezeu şi adresată credincioşilor, pentru ca viaţa de fiecare zi să fie trăită mai bine, iar credinţa întărită şi cât mai concretă.

Ca şi în luna Iunie, credincioşii au venit în număr mare din Cleja, circa 50 de persoane, apoi de la Iaşi, Bacău, Roman, Sf. Gheorghe,  Faraoani şi alte localităţi. A înfrumuseţat ziua şi prezenţa unor preoţi,  semn că dorinţa de spiritualitate a credincioşilor este împărtăşită şi trăită şi de câtre păstorii lor sufleteşti.

Programul zilei a cuprins momente intense de rugăciune, de formare, precum şi unele mărturii. Ziua nu a avut o temă specifică, dar s-a voit o mai mare conştientizare a credincioşilor asupra prezenţei şi puterii Duhului Sfânt în viaţa Bisericii şi a fiecârui creştin. Maria, Mama noastră cerească, ne-a însoţit în momentele de rugăciune pentru ca împreună cu Ea şi înflăcăraţi de Duhul Sfânt să-l lăudăm pe Isus Cristos.

Părintele Augustin a deschis ziua de reculegere cu un moment de rugăciune, apoi a continuat cu o scurtă meditaţie asupra rugăciunii, importanţei ei în viaţa de fiecare zi şi cum putem face ca rugăciunea să aibă efectul dorit sau mai bine zis să producă roade în viaţa noastră. A accentuat mult dimensiunea iertării, atât de necesară atunci când vrem ca rugăciunea noastră să ne facă să intrăm în comuniune profundă cu Dumnezeu. Melinda Ferenczi din Sf. Gheorghe, a continuat meditaţia insistând asupra prezenţei Duhului Sfânt în noi, cum lucrează El şi cum să ne facem lucraţi de El.

După un moment de pauză, s-a continuat cu rugăciune, punând în practică tot ceea ce am auzit în prealabil la meditaţie.

După prânz ne-am adunat din nou în cripta bisericii şi am vizionat mărturia unei credinciose din Ucraina, mărturie făcută în luna August anul acesta la Medjugorje. Ea a vorbit, plecând de la experienţa vieţii sale, despre importanţa rugăciunii în viaţa ei şi cum această rugăciune a mişcat-o ca să fie un adevărat discipol al Domnului ajutând-ui şi pe alţii, mai ales pe medici, să descopere credinţa în Dumnezeu şi dragostea sa. Ne-a emoţionat şi mărturia domnului Ionel care a vorbit despre întălnirea sa cu iubirea lui Dumnezeu şi cum această iubire divină l-a transformat într-un om nou, un copil parcă renăscut la o viaţă nouă a harului; cum a lucrat Dumnezeu prin el şi soţia lui pentru ca o statuie a Maicii Domnului adusă de la Medjugorje, să fie acum un focar de rugăciune în familiile din satul său, adunând oameni la rugăciune şi, ca o pelerină, merge din casă în casă pentru a permite la cât mai mulţi să se roage împreună.

Apoi a urmat Adorarea Afintei Cruci, moment puternic de întălnire cu dragostea lui Dumnezeu, arătată prin oferta pe care El a făcut-o pe lemnul Crucii.

Sfânta Liturghie a fost momentul central de întălnire cu cel care ne iubeşte, Isus Cristos.

După Sfânta Liturghie a urmat rugăciunea de vindecare; şi acesta a fost un moment puternic în care harul lui Dumnezeu a lucrat cu cei care s-au deschis puterii sale tămăduitoare.

Ziua de reculegere s-a încheiat cu un moment de Adoraţie Euharistică unde, în genunchi în faţa lui Isus din Preasfântul Sacrament, am adorat şi contemplat prin cântece şi rugăciuni marea dragoste pe care Mântuitorul o are faţă de noi şi faţă de întreaga umanitate.

Mulţumim Domnului pentru că a făcut posibilă această zi sfântă şi mulţumim Fecioarei Maria pentru că a chemat aşa de mulţi fii ai Ei să se unească împreună, pentru a trăi o zi mai specială de rugăciune şi formare.

Mulţumim celor care s-au implicat în buna desfăşurare a zilei: Melinda din Sf. Gheorghe, pentru cuvintele sale frumoase şi pline de duh, corul tinerilor din Bacău centru, cu responsabilul Edi care au ajutat momentele de rugăciune, în mod deosebit sf. Liturghie. La fel mulţumim şi lui Gabriel Petrescu, un laic din Bucureşti, care a însoţit cu talentul muzicii celelalte momente de rugăciune, precum şi laicilor (Marius, Irina, Mariana, etc.) care s-au implicat pentru ca programul zilei de reculegere să ajungă la cât mai multe persoane şi să fie prezenţi într-un număr cât mai mare.

Domnul să binecuvânteze munca tuturor celor care se străduiesc să facă în aşa fel încât toţi cei înfometaţi şi însetaţi de Dumnezeu să aibă parte de El.

Călugării mănăstirii

23-_MG_8970 24-_MG_8972 20-_MG_8961 18-_MG_8943 14-_MG_8934 13-_MG_8932 02-_MG_8890 03-_MG_8896 07-_MG_8912 11-_MG_8924