Spiritualitatea carmelitana

Mozaic Carmelitani LuncaniCând vorbim despre spiritualitatea carmelitană ne referim în mod deosebit la ceea ce Ordinul Carmelitan are mai frumos şi mai preţios din punct de vedere spiritual şi este în slujba lumii de astăzi.

Bine-nteles în centrul vieţii spirituale a fiecarei persoane carmelitane, dar şi a fiecarui creştin, este Isus Cristos, care este prezent în viaţa noastră şi ne vorbeşte prin Cuvântul Său, ascultat şi meditat zilnic, fie la Sf. Liturghie cât şi personal sau comunitar în timpul zilei.

În mod deosebit Ordinul Carmelitan se bucură de două personalităţi de seamă ale spiritualităţii; ele sunt Maica Domnului de pe Muntele Carmel şi Profetul Ilie. Lor le este închinată această mănăstire.

De la Maica Domnului învăţăm să fim umili şi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Ea a fost o discepolă perfectă a lui Cristos urmând-ul în viaţa sa, până pe Calvar. Primii eremiţi carmelitani au ales-o pe Maica Domnului de la începutul înfiinţării grupului lor, ca Patroana casei în care locuiau, iar intimitatea familiară trăită cu maria a făcut ca treptat să o numească, Mamă şi Soră.

Mozaic Sf Ilie LuncaniProfetul Ilie este o personalitate importantă a Sfintei Scripturi. De el se leagă Muntele Carmel unde primi carmelitani şi-au găsit existenţa. El a fost un om al apărării adevaratei credinţe în Dumnezeul unic. dar este şi omul contemplativ, al rugăciunii, al vietii eremitice. Tradiţia spune cum, pe Muntele Carmel, a fost o continuitate a vieţii eremitice, după exemplul profetului Ilie de către fiii spirituali ai profetului. Călugării carmelitanii se consideră fiii spirituali ai lui Ilie, de aceea el este numit şi Tată Spiritual.