Biserica

Biserica romano catolica Luncani 2Biserica este închinată Maicii Domnului de pe Muntele Carmel şi Profetului Ilie, patronii şi protectorii Familiei Carmelitane.

Pe partea superioară a bisericii se află mozaicul care o reprezintă pe Maica Domnului, protectoarea întregii umanităţi, asezată pe un munte care este simbolul Muntelui Carmel, sub a cârei mantie protectoare stau fiii săi raprezentaţi de sfinţii carmelitani, martiri ai secolului XX. Mozaicul are dimensiunea 6,40 m x 2,97 m şi a fost realizată în Italia. În partea dreaptă şi stângă a mozaicului putem admira pe vetralii imnul carmelitan Flos Carmeli.

În părţile laterale, în vetralii, sunt reprezentaţi cei şase sfinţi patroni ai Europei: sf. Edith Stein, sf. Ecaterina de Siena, sf. Benedect, sf. Ciril, sf. Metodiu şi sf. Brigita a Suediei, precum şi renumiţi sfinţi carmelitani printe care: fericitul Titus Brandsma şi sf. Maria Magdalena de’ Pazzi, sf. Petru Toma, sf. Albert Legislatorul Ordinului; iar în cele două sacristii laterale sunt sfinţii Ioan al Crucii şi Tereza a lui Isus (de Avila). Tot în ambele sacristii se găsesc imaginile unui episcop occidental şi al unui episcop oriental. În biserică se mai află spre venerare şi icoanele a doi sfinţi foarte cunoscuţi şi veneraţi în randul creştinilor din aceste locuri: sf. Tereza a Pruncului Isus şi sf. Anton de Padova.

Biserica romano catolica LuncaniPe partea inferioară a biserici (cripta) – (încă neterminată)-, în interiorul catapetesmei este reprezentat Profetul Ilie care este o personalitate importantă în istoria şi spiritualitatea Ordinului Carmelitan. Profetul Ilie, pentru noi carmelitanii, este model de viaţă sfântă precum şi „tată spiritual”. In criptă se află şi un baptisteriu construit dupa modelul celui original, asa cum la începutul erei creştine biserica îl folosea pentru botezarea catecumenilor. În partea laterală a baptisteriului putem admira vetraliile ce reprezintă scene biblice care se referă la baia botezului.

Cele două părţi ale bisericii sunt unite de pietrele care reprezintă Muntele Carmel.

Biserica este din beton armat şi zidărie, are un finisaj de excepţie cu lucrări în mozaic şi vitralii executate în Italia, în care găsim particularităţi bizantine într-o tradiţie originală de tip carmelitan.

Învelitoarea acoperişului bisericii este din tablă iar încălzirea este realizată prin pardoseala care este din marmură.

Hramul mănăstirii este pe 16 Iulie când o sărbătorim pe Maica Domnului de pe Muntele Carmel şi pe 20 Iulie când îl sărbătorim pe Sf. Profet Ilie. La aceste sărbători vin multi plerini din satele şi orasele învecinate dar şi de mult mai departe. Sunt toţi fideli cinstitori ai Maicii Domnului şi al Profetului Ilie, catolici şi ortodocşi, toţi fraţi în Cristos.