Scapularul Maicii Domnului de pe Muntele Carmel

hram20121

Mantia (Scapularul), recunoscută de Biserică, este un semn al ocrotirii Sfintei Fecioare Maria, atât în timpul vieţii cât şi în momentul morţii şi scurtează pedepsele din Purgator.
Datoria celui/celei care primeşte în mod liber şi responsabil acest semn de credinţă, este de a fi un creştin care se roagă, care ajută pe alţii şi promovează pacea şi dreptatea între oameni.
Cine poartă Mantia cu devoţiune cu statornicie devine membru al Familiei Carmelitane, obţinând harurile spirituale ale Ordinului Carmelitan.
/

Rugăciune
Luminează, Doamne, inimile noastre pentru ca prin exemplul Sfintei Fecioare Maria să fim dornici de a purta Mantia pe care ne-o oferă şi cu ajutorul Său să străbatem calea sărăciei, a umilinţei, a statorniciei şi a rugăciunii, recunoscând că aceasta este cale prin care putem ajunge la Fiul său, iar astfel să devenim părtşi de moştenirea cerescă pe care El ne-a pregătit-o.

Părinte milostiv, tu ai dăruit fiilor tăi haturi îmbelşugate; dăruindu-ne-o pe Sf. Feioară Maria, Mama Fiului Tău, ai voit să ne arăţi că Ea este şi Mama noastră, mijlocitoarea şi împărţitoarea tuturor harurilor; mântuieşte-ne prin purtarea Mantiei sale, semn al devoţiunii noastre, şi, prin angajamentul nostru de a-i imita virtuţile, condu-ne pe toţi la Muntele Sfânt care este Cristos Domnul.
El care vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

/

Unele indicaţii practice:

–   După ce ţi-a fost înmănată pentru prima dată Mantia (Scapularul) de la preotul carmelitan sau cel care are această permisiune, poţi s-o înlocuieşti cu o medalie binecuvântată care are pe o parte imaginea Sf. Fecioare Maria de pe Muntele Carmel, iar pe cealaltă parte Preasfânta Inimă al lui Isus sau Sf. Ilie (referitor la mănăstirea din Luncani).scapular – Acesta îl poţi schimba cu altele noi sfinţite fără să fie înmănate direct de la vreun preot.

–    Fii plin de râvnă în devoţiune, dând o adevărată mărturie de viaţă creştină.
–    Să faci un pelerinaj anual la Mănăstirea Sfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel şi a Prorocului Ilie din Luncani.

– Dedică zilnic un moment de rugăciune, şi, dacă e

ste posibil, primeşte cât mai des Sf. Împărtăşanie.
/

Alte indicaţii practice ce se pot face zilnic, la alegere:
– participarea la Sf. Liturghie;
– recitarea Liturgiei Orelor;
– recitarea Sf. Rozariu, posibil în familie sau cu alte persoane;
– recitarea a 7 Tatăl nostru, 7 Bucură-te Marie, 7 Slavă Tatălui;
– Fapte de caritate.
/
Important!
Scapularul este înmânat doar de un preot carmelitan sau de un alt preot care a primit aceasta permisiune. Nicidecum de la un altul fara o autorizatie scrisa din partea membrilor responsabili ai Ordinului Carmelitan. Se primește o singură dată cu ritualul special de îmbrăcare apoi poate fi înlocuit cu un altul binecuvântat fără a fi nevoie de consacrarea specială.
Primirea Scapularului înseamnă şi intrarea spirituală în familia carmelitană
.