Fericitul Anton Durcovici, episcop martir.

Într-o admosferă de mare bucurie, credință și speranță am trăit momentul beatificării episcopului martir Anton Durcovici, la Iași, Sâmbătă, 17 Mai 2014.
Din mănăstirea noastră au participați toți membrii: călugării, tinerii în formare precum și laicii. Fiind în vizită fraternă, a participat la ceremonia de beatificare și pr. Roberto Toni, Priorul Provincial al Provinciei Italiene a Carmelitanilor.
Se cuvine să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru darul Fericitului Anton Durcovici prin mijlocirea căruia cerem de la Dumnezeu în mod deosebit harul statorniciei în credință.
Fericite Anton Durcovici, roagă-te pentru noi!

 

Anton Durcovici, foto

Te preamărim, Doamne, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, pentru că ne-ai copleşit cu darurile tale şi ne-ai binecuvântat cu un păstor după inima ta în persoana Fericitului Anton Durcovici, martir şi păstor al poporului încredinţat lui.
Îţi aducem laudă pentru preacurata Fecioară Maria, care a luat sub mantia ei ocrotitoare poporul nostru creştin în anii grei ai prigoanei şi ai suferinţelor, primind şi ascultând rugăciunile slujitorului tău Anton şi pentru că şi-a plecat mereu privirea spre noi, apărând familiile şi biserica noastră locală.
Îţi aducem mulţumiri pentru sfântul Iosif, care a fost ales de Fercitul Anton să fie alături de Maica sfântă ocrotitorul Bisericii noastre locale, aşa cum a fost ales să fie păzitorul celei mai scumpe comori, Isus, Fiul lui Dumnezeu şi fiul Fecioarei, Mântuitorul şi bucuria poporului nostru.
Primeşte, Părinte sfânt, imnul nostru de preamărire, pentru că nu ne-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor noştri, ci ne-ai ocrotit cu iubirea ta şi cu îndemnul şi exemplul vrednicului nostru păstor Fericitul Anton, care şi-a jertfit viaţa pentru noi, urmându-l pe Fiul tău, Isus Cristos.
Binecuvântat să fii, Doamne, în veci de veci, căci tu eşti bucuria şi speranţa noastră este în tine!
Fericit este poporul care te are pe tine ca Dumnezeul cel adevărat! Amin.