Monthly Archives: mai2014

hi archyive

DSCN0347 Sâmbătă, 24 Mai 2014, a avut loc cea dea treia întâlnire a grupului Samuel și ultima din ciclul celor trei întâlniri gândite și realizate de echipa zonală de pastorație vocațională, urmând ca din toamna anului acesta să înceapă drumul propriu zis al grupului Samuel cu cele aproximativ șapte întâlniri care se vor desfășura lunar.

La această întânire au participat 12 tineri dornici să se confrunte cu ei înșiși în lumina Cuvântului lui Dumnezeu pentru a face claritate în interiorul lor și, astfel, să trăiască prezența reală a lui Cristos în viața de fiecare zi.

Ziua a început cu un moment de rugăciune în aer liber. După ce am ascultat Psalmul 138 a urmat dansul binecuvântârii, rugăciune la care și corpul a participat primind, dăruind și prețuind binecuvântarea lui Dumnezeu.

Sora Silvia Brandiu, coordonatoarea echipei de pastorație vocațională, a prezentat textul evanghelic In 12, 1-8. S-a insistat asupra faptului că, în relație cu Isus, nu trebuie să ținem cont de cât îi oferim din parfumul nostru, suntem invitatți să-i oferim totul, să pierdem totul. Cu cât iubirea este mai mare cu atât darul nostru este mai de preț și total.

A urmat apoi meditația personală, împărtășirea în grup a momentului de meditație și prânzul.

După prânz fiecare tânăr s-a întâlnit cu un animator pentru un colocviu personal; acest moment de confruntare personală este parte din drumul grupului Samuel.

Ziua s-a încheiat cu sf. Liturghie la sfârșitul căreia fiecare a fost uns cu parfumul din Betania, invitat să ducă în lume acest parfum al bucuriei datorată prezenței lui Isus în viața sa.

DSCN0350Înainte de a pleca ne-am întânit ca să împărtășim acest drum de trei întâlniri. Fiecare și-a exprimat părerea personală în urma experienței trăite. S-a ajuns la concluzia că merită continuat iar majoritatea au confirmat că vor participa și la următoarele întâlniri din toamnă.

Mulțumim Domnul pentru că ne-a ajutat să realizăm acest mic proiect care este de un foarte mare ajutor pentru tineri. Mulțumim și celor care au răspuns la invitația de a participa la acest grup precum și echipei de pastorație vocațională din zona Bacău care se implică activ în misiunea încredințată de Domnul pentru această zonă.

GrupulSamuelbacau

Grupul Samuel din Bacău se va întâlni Sâmbătă, 24 Mai 2014, ora 9:30, la mănăstirea noastră din Luncani. Aceasta este a treia și ultima întâlnire care pregătește drumul Grupului Samuel ce va începe oficial în toamna anului curent.

Grupul Samuel este o invitație adresată tinerilor cu vârstele cuprinse între 17 și 30 de ani, care doresc să facă un drum de discernământ vocațional și să descopere voința lui Dumnezeu în viața lor. Aceștia vor fi însoțiți de o echipă de pastorație vocațională formată din persoane consacrate și familii.

Pentru mai multe informații vedeți pliantul de mai jos.

GRUPUL SAMUEL din BACĂU

 

1009932_445980338831163_117507527_n
În perioada 13 – 19 Mai 2014, părintele Roberto Toni, Priorul Provincial al Provinciei Italiene a fost în România vizitând comunitatea carmelitană din Luncani.

Este pentru a doua oară în România; prima sa vizită a făcut-o cu ocazia sfințirii acestui sfânt lăcaș în data de 2 August 2002.

Această vizită se află în contextul vizitelor fraterne pe care sfinția sa o face în toate comunitățile provinciei, pentru a trăi împreună cu frații, a-i asculta și astfel să cunoască realitatea vieții, problemele cu care se confruntă comunitatea precum și sfindările pe care le avem în față.

Pr. Roberto a participat și la Beatificarea episcopului martir Anton Durcovici, la Iași. Astfel a putut cunoaște realitatea diecezană în care se află și comunitatea carmelitană de la Luncani.

Pr. Roberto s-a întâlnit cu fiecare frate, cu postulanții care sunt în formare prezentând realitatea Ordinului Carmelitan în general dar și a Provinciei Italiene. A răspuns la întrebările lor și i-a încurajat să meargă înainte punând accentul pe libertate, care este fundamentală în răspunsul pe care fiecare îl dă lui Dumnezeu.

Mulțumim pentru această vizită iar Maica Domnului de pe Muntele Carmel și Profetul Ilie să însoțească munca pe care pr. Roberto o exercită în slujba Provinciei noastre.

Într-o admosferă de mare bucurie, credință și speranță am trăit momentul beatificării episcopului martir Anton Durcovici, la Iași, Sâmbătă, 17 Mai 2014.
Din mănăstirea noastră au participați toți membrii: călugării, tinerii în formare precum și laicii. Fiind în vizită fraternă, a participat la ceremonia de beatificare și pr. Roberto Toni, Priorul Provincial al Provinciei Italiene a Carmelitanilor.
Se cuvine să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru darul Fericitului Anton Durcovici prin mijlocirea căruia cerem de la Dumnezeu în mod deosebit harul statorniciei în credință.
Fericite Anton Durcovici, roagă-te pentru noi!

 

Anton Durcovici, foto

Te preamărim, Doamne, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, pentru că ne-ai copleşit cu darurile tale şi ne-ai binecuvântat cu un păstor după inima ta în persoana Fericitului Anton Durcovici, martir şi păstor al poporului încredinţat lui.
Îţi aducem laudă pentru preacurata Fecioară Maria, care a luat sub mantia ei ocrotitoare poporul nostru creştin în anii grei ai prigoanei şi ai suferinţelor, primind şi ascultând rugăciunile slujitorului tău Anton şi pentru că şi-a plecat mereu privirea spre noi, apărând familiile şi biserica noastră locală.
Îţi aducem mulţumiri pentru sfântul Iosif, care a fost ales de Fercitul Anton să fie alături de Maica sfântă ocrotitorul Bisericii noastre locale, aşa cum a fost ales să fie păzitorul celei mai scumpe comori, Isus, Fiul lui Dumnezeu şi fiul Fecioarei, Mântuitorul şi bucuria poporului nostru.
Primeşte, Părinte sfânt, imnul nostru de preamărire, pentru că nu ne-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor noştri, ci ne-ai ocrotit cu iubirea ta şi cu îndemnul şi exemplul vrednicului nostru păstor Fericitul Anton, care şi-a jertfit viaţa pentru noi, urmându-l pe Fiul tău, Isus Cristos.
Binecuvântat să fii, Doamne, în veci de veci, căci tu eşti bucuria şi speranţa noastră este în tine!
Fericit este poporul care te are pe tine ca Dumnezeul cel adevărat! Amin.

Microsoft Word - PLIANT 2014 Ex Spir Tineri_Luncani.doc Microsoft Word - PLIANT 2014 Ex Spir Tineri_Luncani.doc