Marti din prima saptamana de Advent

advÎn ziua aceea”, care prin credinţă este „astăzi”, manifestarea Domnului, intervenţia Lui, promisiunea Sa ia înfăţişarea unei mlădiţe, a unui vlăstar: „S-a înălţat ca o mlădiţă înaintea lui […] Nu avea formă şi nici frumuseţe ca să o privim…” (Is 53, 2)… sau a grăuntelui de muştar şi al plămadei ascunse în trei măsuri de făină… sau are chipul celor mici, al copiilor – cine acordă importanţă unei mlădiţe, unui grăunte, unui copilaş? Dumnezeu este suveran în autorevelaţia Sa şi se descoperă prin cele umile, pentru că aceasta a fost plăcerea Sa…
Dumnezeu se revelează în Fiul, Isus cel ştiut doar de Tatăl; în Fiul, sau altfel spus, în Copilul Tatălui… „Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă…” (Is 9, 5a). Însă acest copil este strălucirea gloriei şi chipul fiinţei Tatălui (conf. Evr 1, 3) iar „stăpânirea va fi pe umerii lui” (Is 9, 5b).
O mlădiţă, un grăunte, plămădeala ascunsă, un copilaş… peste începuturile mici, vulnerabile, sensibile, delicate oferite lui Dumnezeu, El revarsă Duhul Său: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul ştiinţei şi al fricii de Domnul, Duhul întru care se tresaltă de bucurie, Cel întru care se cunoaşte şi se strigă: „Abba, Tată!”. Atunci cunoaşterea lui Dumnezeu umple întreg începutul delicat, precum „apele acoperă fundul mării”, devine tărie în slăbiciune, înţelepciune în simplitate, ştiinţă şi cunoaştere în penumbra credinţei. Atunci grăuntele de muştar se transformă în cel mai mare copac, atunci cel împuternicit de Duhul judecă după dreptate şi lucrează pacea. El este fiu al lui Dumnezeu (conf. Mt 4, 9), copil neprihănit al lui Dumnezeu în mijlocul unei generaţii perverse şi rătăcite, între care străluceşte ca un luminător în lume (conf. Fil 2, 15).
Astăzi eşti tu discipolul chemat să-şi oferi plăpândele începuturi Domnului, pentru a intra în ziua aceea în care Duhul lui Dumnezeu se odihneşte asupra ta şi începi să vezi cu ochii tăi ceea ce mulţi profeţi şi regi au voit să vadă.Amin.

Marán athá. Vino, Doamne Isuse!

Comunitatea carmelitana