Meditație la a patra Duminică din Advent

Meditația la Duminica a patra din Advent. Lecturile zilei: Is 7,10-14; Ps 23; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24.

AdventsgesteckFiecare dintre noi a fost creat pentru ca Dumnezeu să se manifeste prin el, prin ea… viața noastră are un scop precis: este menită a fi teofanie, revelare, descoperire a lui Dumnezeu. Viața noastră are menirea de a fi vasul privilegiat al Harului, al prezenței divine în mijlocul nostru.

Maria este Fecioara care zămislește, este Fecioara întrupării –  Cea Propice pentru Sămânța Divină, veșmânt preacurat al Celui ce toate le înveșmântează, pământ întru care Cuvântul a rodit prin credință încă înainte de a se face Trup…

Dumnezeu Tatăl a ascuns prezența Sa în Iosif, manifestându-și prin el paternitatea, autoritatea, purtarea de grijă, ocrotirea Sa gingașă și puternică:  `Nu te teme să-i iei pe Cei Doi! E adevărat, tocmai  ție ți-i încredințez `…

O singură fulgerare și Saul nu va mai fi niciodată același: de fapt, Saul moare, iar Paul se naște prin însăși revelarea Evangheliei de către Domnul Isus –  așa că pe drept cuvânt poate scrie: Paul, slujitor al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol, ales ca să vestească evanghelia lui Dumnezeu,…. am primit har şi misiunea apostolică de a duce la ascultarea credinţei, pentru numele său, toate neamurile…

Fiecarea a fost creat pentru ca Dumnezeu să se manifeste prin el, pentru ca El să fie Emanuel – Dumnezeu cu noi. Paternitatea Harului, inițiativa, hotărârea de a se revela, Harul însuși, aparțin în exclusivitate lui Dumnezeu: ”nu cunosc bărbat” (Lc 1, 34). Miza este incalculabilă, roadele Harului primit depășesc infinit granițele vieții acestor persoane. Căci Harul este dat întotdeauna pentru mulți, pentru toți cei iubiți de Dumnezeu. Iar Harul rodește în mântuire în favoarea poporul său, devine efectiv, prin consimțământul și aderarea totală a persoanei căreia îi este dat Harul la însăși persoana lui Dumnezeu care se dăruiește prin Har.

Harul vieții mele, acel de ce divin pentru care am fost creat îl pot descoperi, recunoaște, primi  prin revelație directă: a Cuvântului lui Dumnezeu, din Scripturile citite prin Duhul lui Dumnezeu. Iar sămânța Harului, cât de mică, fie și cât o sămânță de muștar, pe care am descoperit-o, cu cât mă voi bucura mai mult pentru ea, cu cât Îl voi lăuda mai mult pe Domnul pentru El, ascuns și în același timp revelat prin ea, cu atât mai mult o voi lua în posesie – prin credința în Cel ce mi-a dăruit Harul – și cu atât mai mult va rodi prin Duh. 

Fie ca „Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin, luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale, care este bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi  şi care este imensa măreţie a puterii sale faţă de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale…” (Ef 1, 17-19).

Amin. Marán athá. Vino, Doamne Isuse!

Comunitatea carmelitană.