Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. A doua zi.

petrusiandrei„Păstrând unitatea în cele necesare, toți, în Biserică, după misiunea încredințată fiecăruia, să păstreze libertatea cuvenită, atât în diferitele forme de viață spirituală și de disciplină, cât și în diversitatea riturilor liturgice, ba chiar și în formularea teologică a adevărului revelat; în toate să cultive, însă, iubirea. Prin acest mod de a acționa ei vor manifesta tot mai deplin adevărata catolicitate precum și apostolicitatea Bisericii.

Pe de altă parte, catolicii trebuie să recunoască și să aprecieze cu bucurie valorile cu adevărat creștine, izvorâte din patrimoniul comun, care se află la frații despărțiți de noi. Vrednic și drept este să recunoaștem bogățiile lui Cristos și faptele puterii sale în viața celorlalți, care dau mărturie pentru Cristos uneori până la vărsarea sângelui: Dumnezeu e pururi minunat și vrednic de admirație în lucrările sale.

Nu trebuie să uităm nici faptul că tot ce se săvârșește prin harul Duhului Sfânt în frații despărțiți poate contribui și la edificarea noastră. Tot ceea ce este cu adevărat creștin nu se opune niciodată valorilor autentice ale credinței, ci, dimpotrivă, ne poate face întotdeauna să pătrundem mai desăvârșit misterul lui Cristos și al Bisericii.” 

Decret despre ecumenism UNITATIS REDINTEGRATIO nr. 4

O, Doamne,

dat fiind că în Hristos Isus este plinătatea infinită

a tot ceea ce putem voi sau dori,

fie ca toţi să primim de la El har peste har!

Har care să ne ierte păcatele,

să ne acopere fărădelegile;

să ne îndreptăţească persoana

şi să ne sfinţească sufletele.

Şi să ducă la desăvârşire în noi acea sfântă schimbare,

înnoirea inimilor noastre,

care ne va face să fim transformaţi

în imaginea binecuvântată după care ne-ai creat.

O, fă-ne pe toţi vrednici să fim părtaşi

la moştenirea sfinţilor Tăi,

în lumină.

John Wesley (1703-1791) pastor anglican şi teolog creştin, lider de început al mişcării metodiste Din Rugăciunile Sfinţilor