Spiritualitate

Novena în cinstea Maicii Domnului de pe Muntele Carmel

Ziua întâi 1. O, Marie, dintotdeauna Biserica te-a cinstit ca Mamă a lui Isus. Noi, la rândul nostru, te cinstim ca Mamă a noastră de când Fiul tău, Isus,  ne-a încredinţat ţie sub Cruce. Pe Cruce a avut loc acel eveniment al iubirii, care a mers până la capăt şi prin care am renăscut. La acest…

Pelerini la mănăstire pentru o zi de rugăciune şi formare

La începutul luni Mai eram cu un grup de pelerini din Bacău la Medjugorje. Însoţeam, în pelerinaj, acest grup ca preot; totuşi fără să ne dăm seama cu toţii eram însoţiţi de prezenţa Mamei cereşti care, de la plecare şi pănă la întoarcere, şi-a făcut parcă simţită prezenţa în mai multe feluri. În această experienţă profund…

Regula Carmelitană

Albert, prin harul lui Dumnezeu chemat a fi Patriarh al Bisericii din Ierusalim, iubiţilor fii în Cristos, B. şi ceilalţi eremiţi, care sub a lui ascultare locuiesc în preajma Izvorului, pe Muntele Carmel, salutare în Domnul şi binecuvântare de la Duhul Sfânt. De multe ori şi în multe feluri, Sfinţii Părinţi au stabilit cum fiecare,…

Scapularul Maicii Domnului de pe Muntele Carmel

Mantia (Scapularul), recunoscută de Biserică, este un semn al ocrotirii Sfintei Fecioare Maria, atât în timpul vieţii cât şi în momentul morţii şi scurtează pedepsele din Purgator. Datoria celui/celei care primeşte în mod liber şi responsabil acest semn de credinţă, este de a fi un creştin care se roagă, care ajută pe alţii şi promovează…